11.06.2012
Potulka Terasou, propozície

     V stredu popoludní sa na Terase uskutočni urbanisticko orientačná hra pre architektov, ale aj o-bežcov Potulka_Terasou_propozicie.doc

    

Pollák Jozef (TKE6001)