14.07.2012
Úspešné JWOC

     V histórii nášho klubu, ale aj slovenského OB najväčšie podujatie skončilo organizátorským úspechom! Takéto hodnotenie môžeme hrdo šíriť na základe ohlasov účastníkov šampionátu.

     Bolo mimoriadne príjemné počas záverečného banketu v spoločnosti vedúcich výprav a koučov počúvať slová poďakovania a chvály a vychutnávať "standing ovation", ktoré zazneli na adresu organizátorov.
      Všetkým vyslovujem obrovské poďakovanie za vykonanú prácu, za prístup a zodpovednosť, s ktorou pristupovali k plneniu náročných úloh.
     
      Všetci ste boli strojcami (ak je to možné posúdiť, ale zaznelo to) v doterajšej histórii najlepšieho juniorského šampionátu!
      Vychutnajme si to! :-)
     
      JP
     
      P.S. Záverečné zhodnotenie šampionátu sa uskutoční v piatok 20.7., miesto sa upresní v priebehu týždňa.
     
     
     

Pollák Jozef (TKE6001)