12.09.2012
Výbor klubu september

     O čom jednal v stredu výbor nájdeš v zápise Vybor_september_2012_zapis.docx

    

Pollák Jozef (TKE6001)