13.09.2012
Tréningový tábor mládeže V4

     Začiatkom augusta sa v maďarskom Pécsi uskutočnil tréningový tábor mládeže krajín V4 vo veku 16-19 rokov. Tábor bol financovaný z grantu V4, zúčastnilo sa ho aj niekoľko našich členov Treningovy_tabor_mladeze_V4.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)