09.10.2012
Ťahanovský lesný beh

     V nedeľu 14.10. sa beží Ťahanovský lesný beh Tahanovsky_lesny_beh_2012.doc

    

Pollák Jozef (TKE6001)