21.08.2018
Karst 2018, rozdelenie organizátorov

     Rozdelenie organizátorov na jednotlivé posty Karst2018_organizatori_1.docx
      Pozorne si ho prezrite, niektorí sú pridelení na vykonávanie viacerých úloh. V prípade nutnej zmeny ozvite sa JP, príp. vedúcemu Vášho úseku. Rozpis dopravy a harmonogram organizácie bude zverejnený najneskôr v stredu dopoludnia.

    

Pollák Jozef (TKE6001)