22.11.2012
Výbor klubu november

     V stredu zasadal kvôli PN Judity S. na neobvyklom mieste klubový výbor. Zápis zo zasadnutia Vybor_november_2012_zapis.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)