12.01.2013
EHMK dobrovoľník

     Ako iste viete nasledujúci víkend sa uskutoční otvárací ceremoniál EHMK 2013.V tejto súvislosti nás sprostredkovane oslovila agentúra Košice-Turizmus so žiadosťou o spoluprácu pri personálnom zabezpečení otváracieho ceremoniálu.*** Viac info nájdeš ďalej.

     V tejto súvislosti nás sprostredkovane oslovila agentúra Košice-Turizmus so žiadosťou o spoluprácu pri personálnom zabezpečení otváracieho ceremoniálu
      Košice 2013 - Európske hlavné mesta kultúry v dňoch 19. a 20.1.2013 a následne pri akciách a podujatiach organizovaných počas celého roka 2013.
      Ide o dobrovoľnícku činnosť. V prílohe nájdete všeobecné informácie.
     
      Počas otváracieho ceremoniálu budú dve zmeny, od 8.00 do 16:00 a od 16:00 do 24.00 h.
     
      Stanovištia:
      1. Pri hlavnom pódiu – pri Auparku
      2. Hotel Hilton
      3. Hotel Yasmin
      4. Železničná a autobusová stanica - uzol
      5. Letisko Košice
      6. Pressroom
      7. Návštevnícke centrum Košice
      8. Immaculata - stánok KULTOUR
      Benefity:
      - možnosť dlhodobej spolupráce s KOŠICE-Turizmus
      - Možnosť brigády v Návštevníckom centre Košice
      - Vstupenky na podujatia
      - Vstupenky na Gurmán fest a Košické slávnosti vína
      - Teambuildingové akcie
      - Špeciálne benefity pre aktívnych dobrovoľníkov NC v roku2013 :
      Poukážky
      Welness
      Aquapark
      Skypass
      Večera pre dvoch a pod.
     
      Kontaktné údaje: Tel: +421 917 851 943, anna.hein@visitkosice.eu, www.visitkosice.eu
      V prípade záujmu o spoluprácu pri otváracom ceremoniály sa informujte najneskôr do 16.1.2013.
      Pridať sa k tímu dobrovoľníkov môžete aj kedykoľvek počas celého roka.

Pollák Jozef (TKE6001)