21.01.2013
Najúspešnejší pretekári klubu 2012

     Na výročnej členskej schôdzi klubu boli vyhlásení aj najúspešnejší pretekári za rok 2012 Najuspesnejsi_pretekari_2012.JPG

    

Pollák Jozef (TKE6001)