22.01.2013
Správa revíznej komisie k činnosti klubu 2012

     Správu revíznej komisie k činnosti klubu za rok 2012 si môžete prečítať tu Sprava_RK_2012.jpg

    

Pollák Jozef (TKE6001)