03.09.2018
Príď vyskúšať orientačný beh

     So začiatkom školského roka spúšťame propagačnú akciu "Príď vyskúšať orientačný beh" Prid_vyskusat_orientacny_beh.pdf
      Pravidelné tréningy vedené Mišom Krajčíkom pre 10-15ročnú mládež budú vo štvrtky. Ak máte vo svojom okolí potencionálnych záujemcov, posuňte im túto informáciu s kontaktom na Miša.

    

Pollák Jozef (TKE6001)