17.03.2013
Mapové tréningy, jar

     Plán jarných mapových tréningov je takmer kompletný aj s roznášačmi Mapove_treningy_jar_2013.docx
      Plán bude umiestnený odteraz v položke tréningy.

    

Pollák Jozef (TKE6001)