16.04.2013
VSE city run 2013

     Benefičný beh City run www.cityrun.sk sa uskutoční vo štvrtok 2. mája o 17.00. Príďte aj v tomto roku podporiť túto charitatívnu akciu, ktorej výťažok pôjde pre postihnutých diabetikov. Akcia je doplnená do klubového kalendára, záujemci o štart prihláste sa, prihlášku doručíme spoločne. Štartovné (príspevok) činí 1.- EURo pre mládež a študentov, 2 EURá pre dospelých. Za všetkých prihlásených bude uhradené pri odovzdaní prihlášky, účastníci ho vyrovnajú pri preberaní štartovného čísla.

    

Pollák Jozef (TKE6001)