27.04.2013
Areál pevných kontrol Bankov

     V piatok bol naším klubom uvedený do činnosti "Areál pevných kontrol Bankov" Areal_Bankov.jpg
      Projekt vznikol za účelom možnosti "ochutnania" orienťáku, ako krásneho prírodného športu v zdravom prostredí, pre čo najširšiu verejnosť. Na parkovisku na Hornom Bankove sme osadili informačnú tabuľu so stručným popisom vzniku OB, jeho charakteristikou a možnosťami získania mapy. Zároveň sme v lese osadili 20 pevných kontrol s kolmi, malým lampiónom a kódom.
      Ľubovoľný záujemca v ľubovoľnom čase sa môže v lese s mapou prejsť, prebehnúť sa a zažiť vzrušenie pri nájdení každej kontroly.
      Ak máte vo svojom okolí niekoho, kto by to chcel vyskúšať, doporučte mu túto možnosť na Bankove!
     

    

Pollák Jozef (TKE6001)