11.12.2006
Vianočný kapor 2006 - rozpis

    
Organizátor:klub OB ATU Košice v spolupráci s ŠK Dargov Košice a MO Slovenského rybárskeho zväzu Košice
Termín:sobota, 23. december 2006
Miesto:areál TU Košice
Mapa:Technika, 1 : 4 000
Prihlášky:do stredy 20.12.2005 e-mailom: akademik.ob@tuke.sk, telefonicky J.Pollák: 0915872938, 0905857270
Prezentácia:sobota,23.12. 2006, 12.30h – 13.00h v priestoroch šatní telocvične B.Nemcovej
Zhromaždisko: šatne pri telocvični B.Nemcovej
Štart 00:13:30 h
Kategórie:
N – nábor (bez fáboriek)    M,W -16      M,W 35-      
M,W -12M,W -18M 70-
M,W -14M,W 19-
Štartovné:
M,W 12-18, 70-, N    20.-Sk
M,W 19-40.-Sk
Vyhlásenie výsledkov:15.30 h
Funkcionári:
riaditeľVladimír Tysz
stavba tratíJozef Pollák
hlavný rozhodca    Boris Ďurčo
Tombola:do tomboly o 2 ks Vianočného kapra budú zaradení všetci klasifikovaní pretekári.

Boris Ďurčo
hlavný rozhodca
Vladimír Tysz
riaditeľ pretekov

Leštínský Tomáš (TKE7801)