12.06.2013
Schválené nominácie na vrcholné podujatia roka

     Na pondelkovom zasadnutí predsedníctva SZOŠ boli schválené návrhy nominácií na vrcholné o-podujatia roku 2013-ME OC (Poľsko), JMS (Česko), MS (Fínsko), MED (Portugalsko). Náš klub bude mať zastúpenie na všetkých podujatiach, držme všetkým reprezentantom SR prsty! Nominacie_vrcholne_podujatia_2013.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)