01.01.2007
Rozpis Trojkráľovej Buzoly

     Rozpis Trojkráľovej Buzoly - skrátená verzia

     Rozpis Trojkráľovej buzoly:
      Termín: 7.1.2007 ( nedeľa )
      Miesto: ZŠ Kysak
      Mapa: Kysacká Skalka 1 : 5000
      Klasifikácia
      preteky v OB s voľným výberom KS pre kategórie M,W-12 až M70,
      preteky v OB s určeným poradím KS pre kateg. M,W-10 a náborová kat. N
      Prihlášky: do 5.1.2007
      na adresu: Jaroslav Kollár, Kysak 369, 04481
      e-mailom: kollarj@mail.t-com.sk
      telefonicky: J. Kollár : 055 6991460, 0905837844
     
      Prezentácia: 7.1.2007 (nedeľa) 12:30 – 13:30 hod. v telocvični ZŠ Kysak
      Štart 00: 14:00 hod.
      Kategórie: M,W – 10 M,W – 16 M, W 35 -
      M,W – 12 M,W - 18 M 45 -
      M,W – 14 M,W 21 - M 70 - , N - nábor
      Kategórie M, W – 10 a  N /náborová kategória / budú bez značenia stužkami.
     
      Štartovné:M,W 19 -, M,W 35 - 25.- Sk
      M,W 10-18, 70-, N 10.- Sk
      Vyhlásenie výsledkov: 15:45 hod.
     

Roháč Zdenko (TKE7301)