23.12.2013
Vianočný kapor, výsledky s medzičasmi

     Medzičasy VK Vvsledky_medzicasy_VK_2013.TXT

    

Pollák Jozef (TKE6001)