16.01.2014
Nové vedenie klubu

     Výročná členská schôdza bola po 3 rokoch opäť schôdzou volebnou. Bola na nej ukončená činnosť "starého" vedenia a bol zvolený nový predseda klubu, výbor a revízna komisia.
      Za činnosť patrí poďakovanie všetkým členom doterajšieho výboru - Elene Belicovej, Jane Macinskej, Františkovi Papugovi, Judite Sádeckej, Jane Slámovej a Vladimírovi Tyszovi. Taktiež členom revíznej komisie Jánovi Kuchtovi, Borisovi Ďurčovi a Zdenkovi Roháčovi.
     
      Za nových vedúcich funkcionárov klubu boli na nasledujúce 3 roky zvolení:
      predseda: Jozef Pollák
      výbor: Elena Belicová, Matúš Kaprál, Jana Macinská, František Papuga, Judita Sádecká, Jana Slámová
      revízna komisia: Boris Ďurčo, Ján Kuchta, Zdenko Roháč

    

Pollák Jozef (TKE6001)