28.01.2014
2 resp 3% dane za rok 2013

     Tak, ako po iné roky, aj tento rok máte možnosť Vy a Vaši známi rozhodnúť o darovaní 2 resp 3%(viď pokyn o dobrovoľníckej činnosti v návode na darovanie) z Vašich daní za rok 2013 v prospech neziskovej organizácie.
      Ďakujeme všetkým, ktorí podporili 2(3)% z daní činnosť nášho klubu v roku 2012!
      Zároveň sa uchádzame o Vašu podporu, príp. podporu od Vašich známych darovaním 2 resp 3% z dane aj za rok 2013. Podmienky pre darovanie nájdete na našej stránke v menu-položka 2% dane. Vyhlásenie o darovaní Tlacivo_2_resp_3_perc_2013.pdf
      Nezabudnite si dať vyhlásenie potvrdiť na príslušnom daňovom úrade a darovanú sumu kvôli prerozdeleniu medzi kluby ATU nahlásiť Klubu OB!

    

Pollák Jozef (TKE6001)