17.02.2014
Micro šprint v telocvični

     V pondelok sme si tréning v telocvični spestrili 3 kolovým (niektorí x kolovým) mikrošprintom Microsprint_gym1702.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)