23.01.2007
Fašiangová zábava 2007

     Už tradičná "Fašiangová zábava košických orienťákov" sa uskutoční...

     16. februára 2007 v jedálni VŠ internátu F. Urbánka 2. Zmena v posune termínu a miesta konania akcie je z dôvodu rekonštrukcie jedálne na internáte B. Nemcovej. Tento rok je zábava otvorená aj pre "menej pamätajúcich" t.z. mladších orienťákov a ich blízkych.
      Pozvánky si môžete cca od 1.2. vyzdvihnúť u Juraja Hammera st. alebo u Kema.
      Rezervujte si termín, bude veselo !!!

Pollák Jozef (TKE6001)