12.03.2014
Mapové tréningy, stavba

     Plán mapových tréningov je hotový Mapove_treningy_jar_2014.docx Povinnosťou a zároveň dobrým tréningom pre skúsených pretekárov je roznos kontrol,môžete sa prihlásiť buď cez odkazovač, alebo priamo u Kema. Hláste sa čím skôr!

    

Pollák Jozef (TKE6001)