24.03.2014
2 (3)% dane za rok 2013

     Už len pár dní ostáva (termín podania 31.3.2014)na podanie daňového priznania fyzických osôb za rok 2013. Ak ste svoje 2%(3%) z dane za rok 2013 ešte nedarovali, máte tak možnosť urobiť Vy, ale aj Vaši známi v prospech nášho klubu. Podmienky využitia sú rovnaké ako v minulých rokoch. Pokyny k darovaniu nájdete po kliknutí na položku 2% dane na lište vľavo dole.
      Podľa zákona existuje možnosť darovania až 3% z dane, ak ste počas roka aspoň 40 hodín za rok odpracovali ako dobrovoľník v prospech neziskovej organizácie. V takomto prípade potrebujete potvrdenie o Vašej dobrovoľníckej činnosti.

    

Pollák Jozef (TKE6001)