25.10.2018
Jesenné testy na dráhe

     Výsledky jesenných testov na dráhe Testy_draha_2510_2018.pdf
      Opakovaný test sa uskutoční v prípade dobrého počasia o 2 týždne.

    

Pollák Jozef (TKE6001)