02.04.2014
Plán mapových tréningov, jar

     Plán mapových tréningov do konca júna Mapove_treningy_jar_2014.docx Zostávajú 2 neobsadené tréningy, záujemcovia prihláste sa! Dokument bude umiestnený aj v položke tréningy.

    

Pollák Jozef (TKE6001)