08.05.2014
MSR pokyny

     Bola upravená časť pokynov týkajúca sa času zakázaného priestoru. Upravené pokyny Pokyny.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)