05.02.2007
Školenie trénerov

     Náš zväz prostredníctvom Národného športového centra organizuje školenie trénerov OB T2 a T3. Bolo by veľmi vhodné, keby sa v tak prepotrebnej oblasti pre náš klub našiel/li záujemca/ovia pre túto zaujímavú činnosť.

     Tu su bližšie informácie pre prípadných záujemcov:
     
      Národné športové centrum organizuje všeobecnú časť školení trénerov v nasledujúcich termínoch:
     
      tréneri 3. triedy 28. - 30. 4. 2007
     
      tréneri 2. triedy 5. - 8. 5. 2007
     
      Minimálny počet účastníkov je 15 (z rôznych športov). Prihlásiť frekventantov môže iba športový zväz. Ak bude dostatok účastníkov, je možné, že školenie bude v Bratislave a prípadne i v Prešove.
      Minimálny vek pre T3 je 18 rokov, pre T2 je 21 rokov.
     
      Špecializovanú časť školenia trénerov -orientačný beh (orientačné športy)- uskutoční SZOŠ pravdepodobne v jeseni (bude upresnené po uskutočnení všeobecnej časti).
     
      Prihlásiť sa je potrebné do 1. 3. 2007 na adresu sekretariátu SZOŠ (najlepšie e-mailom). Školenia pre T2 sa môžu zúčastniť iba tréneri s kvalifikáciou T3.
      V prihláške uveďte:
      - meno
      - dátum narodenia
      - adresu trvalého bydliska
      - kontaktné údaje
      - o ktorý stupeň školenia máte záujem
      - krátky súhrn trénerskej (inštruktorskej) a športovej praxe
     
      Náklady spojené s výukou znáša NŠC.
      Výdavky spojené s účasťou (doprava, ubytovanie, strava) - čiastočne znáša účastník a ostatné výlohy budú hradené z prostriedkov SZOŠ.
     
      Marián Kazík
      generálny sekretár SZOŠ
     

Pollák Jozef (TKE6001)