29.07.2014
Rozdelenie organizátorov 1

     Predbežné rozdelenie organizátorov KC_2014_Zoznam_organizatorov 2807.xlsx
      Večer, prípadne na mieste dôjde k upresneniu.
     

    

Pollák Jozef (TKE6001)