09.02.2007
2% dane za r. 2006

     Aj v tomto roku máte možnosť Vy a Vaši známi rozhodnúť o 2% z Vašich daní za rok 2006.

     Poznáte podmienky pre ich darovanie a následné využitie v našom klube. Podporte darovaním Vašich 2%z daní činnosť klubu, podporíte sami seba. V minulom roku bolo na klub poukázané viac ako 33tis. Sk. Pokyny a tlačivá nájdete na našej klubovej stránke. Nezabudnite na potvrdenie o darovaní.

Pollák Jozef (TKE6001)