29.07.2014
Rozdelenie organizátorov po úsekoch

     Karst2014_rozdelenie_organizatorov.docx

    

Pollák Jozef (TKE6001)