08.08.2014
Aj Dano Sýkora sa žení

     V sobotu 9.8.2014 o 16.00 si svoje "ÁNO" na Miestnom úrade Košice-Staré mesto povedia Dano Sýkora a Martina Čopová.
      Mladomanželom želáme, aby ich spoločná cesta bola sprevádzaná šťastím, láskou, vzájomným porozumením a toleranciou!
     

    

Pollák Jozef (TKE6001)