24.09.2014
Ťahanovský lesný beh

     V nedeľu 12.10. sa uskutoční Ťahanovský lesný beh Tahanovsky_lesny_beh.docx

    

Pollák Jozef (TKE6001)