24.09.2014
Plavecká štafeta, triatlon Košíc

     V stredu 1. októbra sa uskutoční na mestskej plavárni už tradičná plavecká štafeta. V ten istý deň sa bude tiež konať 1.ročník triatlonu mesta Košice, ktorého sa môžu zúčastniť jednotlivci, alebo aj družstvá. Plavecka_stafeta_triatlon.docx

    

Pollák Jozef (TKE6001)