14.12.2018
Vianočný kapor, rozpis

     Rozpis Vianočného kapra Vianocny_kapor_2018_rozpis.pdf
      Účasť nováčikov na MČ bola celkom hojná, dajte im vedieť, že sú vítaní opäť na štarte.

    

Pollák Jozef (TKE6001)