22.02.2007
OR 2007-rozpis 2.kola

     Nová letná sezóna sa nezadržateľne hlási o slovo, oblastný rebríček už tradične dopĺňa náš klubový kalendár. Pozvite svojich kamarátov a známych tento rok s Vami aspoň na niektoré z kôl oblastného rebríčka. Možno sa aj im zapáči stráviť v teréne medzi kontrolami s mapou a buzolou pekné, často nezabudnuteľné chvíle. ATU organizuje 2. kolo na Bankove(viď rozpis ďalej), 1.kolo pomáhame organizovať Rapiďáckej odnoži(Šmelíkovcom) na Zelenom dvore.

     P R O P O Z Í C I E
      2. kola Oblastného rebríčka „Východ“ pre rok 2007
     
      Organizátor: klub OB ATU Košice
      Dátum: 25.marec 2007
      Zhromaždisko: Bankov – „Bistro Tóth“
      Klasifikácia
      pretekov: skrátená trať
      Kategórie: M, W – 10 N,R M, W 21- M, W – 12 M, W 35-
      M, W – 14 M, W 45-
      M, W – 16 M 55-
      M, W –18 M 70-
      K (kondičná kategória)
      N (náborová kategória)
     
     
     
      Štartovné: M,W–10,-12,-14,- 16,-18,M 70-,K,N 20.-Sk
      ostatné kategórie 40.-Sk
     
      Prihlášky: do 21.3.2007 na adresu: akademik.ob@tuke.sk
      Štart 00: 10:00
      Prezentácia: 8:45-9:15
      Vyhlásenie
      výsledkov: predpoklad vyhlásenia o 12:30
      Terén: stredne kopcovitý až kopcovitý s miestne sa vyskytujúcim
      množstvom detailov, hustá sieť chodníkov, priebežnosť
      a viditeľnosť prevažne dobrá
     
      Funkcionári: riaditeľ Jozef Pollák
      hlavný rozhodca Zdenko Roháč
      stavba tratí Jozef Pollák
     
      Poznámka: Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.
     
     
     
     

Pollák Jozef (TKE6001)