21.01.2015
Správa revíznej komisie 2014

     Na VČS predniesla správu aj revízna komisia Sprava_RK_2014.jpg

    

Pollák Jozef (TKE6001)