26.02.2007
O-ringen 2007-info č.2.-zálohy

     1.marec je druhým termínom prihlášok na O-ringen 2007.

     Po tomto termíne výška šatartovného opäť vzrastá, preto vo všeobecnosti považujeme tento termín u nás za definitívny. Oznam pre tých, ktorí 14.2. na klubovej schôdzi neboli, ale aj pre tých, ktorí boli:
      najneskôr do 5.3.2007(vrátane)!!! je nevyhnutné zložiť poplatok na zájazd, ktorý zahrňuje štartovné a ubytovanie počas O-ringenu.
      Výška poplatku je podľa kategórií nasledovná:
      -16: 3100.-Sk (1700.-Sk štart, 1400.- ubyt)
      17-20: 4500.-Sk (3100.-Sk štart, 1400.- ubyt)
      17-20E: 4900.-Sk (3500.-Sk štart, 1400.- ubyt)
      21-: 5700.-Sk (4300.-Sk štart, 1400.- ubyt)
      21-E: 6100.-Sk (4700.-Sk štart, 1400.- ubyt)
      Poplatok považujte za zálohu, jeho výška bude presne prepočítaná podľa kurzu pri úhrade a podľa bankových poplatkov.
      Poplatky vyberá Kemo, v termíne 28.2. (popoludní)-4.3. bude mimo Košíc.
     
      Okrem tohto poplatku bude nutné ešte počítať s výdavkom na ubytovanie počas cesty (pravdepodobne klubová chata, poplatky za tréningové mapy, poistenie, stravovanie, suveníry,...). Tieto výdavky sa však budú hradiť až v termíne zájazdu.
     
      !Upresnenie termínu odchodu: termín odchodu sa posunul o jeden deň, odchod bude 15.7.2007(nedeľa) ráno, návrat ostáva 29.7.2007!
     
      Kemo
     

Pollák Jozef (TKE6001)