10.02.2015
2 resp. 3% dane za rok 2014

     Tak, ako po iné roky, aj tento rok máte možnosť Vy a Vaši známi rozhodnúť o darovaní 2 resp 3%(viď pokyn o dobrovoľníckej činnosti v návode na darovanie) z Vašich daní za rok 2014 v prospech neziskovej organizácie.
      Ďakujeme všetkým, ktorí podporili 2(3)% z daní činnosť nášho klubu v roku 2013!
      Zároveň sa uchádzame o Vašu podporu, príp. podporu od Vašich známych darovaním 2 resp 3% z dane aj za rok 2014. Podmienky pre darovanie nájdete na našej stránke v menu- 2% dane. Vyhlásenie o darovaní nájdete aj tu vyhlasenie_2perc_2014.docx
      Nezabudnite si dať vyhlásenie potvrdiť na príslušnom daňovom úrade a darovanú sumu kvôli prerozdeleniu medzi kluby ATU nahlásiť Klubu OB!

    

Pollák Jozef (TKE6001)