19.04.2015
Oblastný rebríček po 3 kolách

     Priebežné poradie oblastného rebríčka po 3 kolách spracované Tónom O. OR_priebezne_poradie_3kola.xlsx

    

Pollák Jozef (TKE6001)