27.12.2018
Plán činnosti CTM na rok 2019

     Aj v roku 2019 bude pri našom klube fungovať centrum talentovanej mládeže, do ktorého sú zaradení aj ďalší talentovaní pretekári z oblasti Východ. Plán činnosti CTM na rok 2019 CTM_KE_plancinnosti_2019.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)