25.08.2015
Organizácia Karst cupu, aktualizácia 2

     Aktualizácia organizátorského teamu Karst2015_organizatori.docx Drobné zmeny a presuny sa očakávajú stále.

    

Pollák Jozef (TKE6001)