05.01.2019
Košický trojkráľový beh, organizácia a harmonogram, vz2

     Rozdelenie organizátorov a časový harmonogram organizácie Organizatori_3kb_2019_rozdelenie_harmonogram_vz2.pdf
      Všetkým, ktorí budú pôsobiť vonku, alebo aj vonku, sa doporučuje teplé oblečenie!

    

Pollák Jozef (TKE6001)