05.10.2015
Bankovsky lesný beh

     Nasledujúci víkend sa v okolí Košíc uskutočnia 2 lesné behy, v sobotu Bankovský, v nedeľu Ťahanovský. Kto má záujem využite možnosť štartu. Organizátori potrebujú tiež výpomoc pri organizácii, kto môže pomôcť, hláste sa Tónovi, alebo Petrovi Bankovsky_lesny_beh_rozpis.docx

    

Pollák Jozef (TKE6001)