05.10.2015
Ťahanovský lesný beh

     Tahanovsky_lesny_beh_2015_rozpis.docx

    

Pollák Jozef (TKE6001)