04.04.2007
Školenie kartografov v Kysaku

     Mapová komisia SZOŠ organizuje v termíne 8.-10.júna v Kysaku mapové školenie za účelom základného vyškolenia nádejných kartografov-viď info nižšie. Výborná príležitosť prakticky zadarmo naučiť sa, príp. zdokonaliť sa v tejto tak dôležitej činnosti pre náš šport. Všetkým záujemcom sa účasť doporučuje!!!

     Mapové školenie 2007
     
     
      Ahojte všetci priaznivci orientačných športov a hlavne tí, ktorí majú aspoň trochu chuti „pričuchnúť“ aj k mapovej tvorbe.
      Všetkých Vás pozývame na tohtoročné mapové školenie do Kysaku – horáreň
      v termíne 08.06. – 10.06. 2007.
     
      Program
     
      08.06. (piatok)
      ♠ od 19,00 príchod účastníkov do horárne Kysak, mapu pozri nižšie
      ♠ 21,00 – 23,00 úvod školenia, rozdelenie do skupín, príprava pomôcok na mapovanie v teréne
     
      09.06. (sobota)
      ♠ 7,00 - 9,00 raňajky, ranná príprava, balenie do terénu
      ♠ 9,00 odchod do terénu
      ♠ 9,00 – 17,00 práca v skupinách (obed v skupinách podľa vlastnej dohody)
      ♠ 18,00 – 22,00 spoločná večera a riešenie problémov z terénnych prác, diskusia o poznatkoch, nadobudnutých skúsenostiach z terénu a všeobecná diskusia týkajúca sa mapovej tvorby
     
     
      10.06. (nedeľa)
      ♠ 7,00 - 9,00 raňajky, ranná príprava, balenie do terénu
      ♠ 9,00 odchod do terénu, práca v skupinách
      ♠ podľa dohody ukončenie mapovacích prác (obedňajšie hodiny)
      ♠ ukončenie školenia, zhrnutie poznatkov, doriešenie problémov z terénu, zodpovedanie zatiaľ nezodpovedaných otázok
      ♠ posledný chod – ODCHOD.
      Stravovanie
      Systém: kto si čo donesie to bude jesť. K dispozícii je jedna dvojplatnička pre cca 20ľudí. V sobotu bude uvarená spoločná večera pre všetkých účastníkov (guláš) + možnosť opekania špekačiek a iných poživatín podľa vlastného výberu – kto si čo zaobstará.
     
      Čo so sebou?
      Samozrejme dobrú náladu a nasledovné mapovacie a iné pomôcky:
      - 4 ks pentelky (na čiernu, zelenú, modrú a červenú) – NEVYHNUTNÉ
      - Gumu - NEVYHNUTNÉ
      - Vode odolnú Podložku A4 - NEVYHNUTNÉ
      - Buzolu (nie palcovku) - NEVYHNUTNÉ
      - Žltú farbičku, 2 pravítka na vynesenie severu, nožnice, lepiacu pásku
      - Pršiplášť a nepremokavú obuv
      - Spacák
      - Notebook (kto má ten má, kto nemá nevadí)
      MK SZOŠ zabezpečí mapové podklady a mapovaciu fóliu
     
      Prihlášky
      Písomne na mail janotova@tecgeo.sk do 03.06.2007, výnimočne inou formou.
      Počet miest pre tých, čo chcú prenocovať v horárni na posteli je limitovaný na 20 ( kto sa prvý nahlási má to isté). O aktuálnom počte voľných miest Vás môžem priebežne informovať.
      Bližšie informácie: Zuzana Janotová 0907 425 179
     
      Financovanie
      Mapová komisia, sa tak ako aj po minulé razy aj tento krát bude podieľať na spolufinancovaní. V plnej výške bude pre všetkých účastníkov hradené ubytovanie v horárni pri Kysaku.
      Stravu si každý účastník hradí sám, okrem spoločnej (pripravenej večer pre všetkých účastníkov - guláš).
      Mapová komisia uhradí náklady na benzín pri plne obsadenom aute resp. cestovné podľa cestovných lístok.
     
      Kde sa Horáreň nachádza?
     
     
      Použitý výrez z mapy – Kysacký hrad
     
     
      Mapovaný terén:
      Mapovacie práce sa budú vykonávať v okolí horárne – aktuálna mapa Kysacký hrad. Budú k dispozícii terény rôznej obtiažnosti mapovania, osobný výber pri zadeľovaní do skupín.
     
     
      Teší sa na Vás Zuzana, Rado a Bidi.
     

Pollák Jozef (TKE6001)