27.01.2019
Valentínska snežienka, rozpis

     Rozpis Valentínskej snežienky Valentinska_snezienka_2019_propozicie.pdf
      Na Mikulášskej čižme, Vianočnom kaprovi aj Trojkráľovej buzole bola celkom slušná účasť nováčikov. Dajte im vedieť, že pokračujeme!

    

Pollák Jozef (TKE6001)