12.01.2016
Klubový výbor, január

     V utorok prvý krát v novom roku zasadal klubový výbor Vybor_januar_2016.docx

    

Pollák Jozef (TKE6001)