14.02.2016
Klubové akcie 2016-7

     Napriek jarným prázdninám väčšina spoločných tréningov nasledujúci týždeň bude Klubove_akcie_2016_7.pdf Zmeny sú možné.

    

Pollák Jozef (TKE6001)