17.02.2016
2 resp. 3 perc. dane za rok 2015

     Tak, ako po iné roky, aj tento rok máte možnosť Vy a Vaši známi rozhodnúť o darovaní 2 resp 3%(viď pokyn o dobrovoľníckej činnosti v návode na darovanie) z Vašich daní za rok 2015 v prospech neziskovej organizácie.
      Ďakujeme všetkým, ktorí podporili 2(3)% z daní činnosť nášho klubu darovaním 2(3%) za rok 2014!
      Zároveň sa uchádzame o Vašu podporu, príp. podporu od Vašich známych darovaním 2 resp 3% z dane aj za rok 2015. Podmienky pre darovanie nájdete na našej stránke v menu- 2% dane. Vyhlásenie o darovaní nájdete aj tu vyhlasenie_2perc_2015.docx
      Nezabudnite si dať vyhlásenie potvrdiť na príslušnom daňovom úrade a darovanú sumu kvôli prerozdeleniu medzi kluby ATU nahlásiť Klubu OB!
     
     

    

Pollák Jozef (TKE6001)