13.04.2007
Bankovský lesný beh

     MÚMČ Košice – Sever, Lyžiarsky klub a klub rekreačného behu METROPOL Košice usporiadajú v sobotu na Bankove 5. ročník Bankovského lesného behu, viď rozpis.

     Rozpis 5. ročníka verejných bežeckých pretekov.
     
      Dátum konania: 21.4.2007 ( sobota )
      Miesto konania: Košice – Bankov ( lesopark )
      Prezentácia: 21. 4. 2007 od 8:30 hod. v Bistre Bankov
      Štart pretekov: od 10:00 hod., podľa kategórií
      Informácie: Juraj Tóth – predseda klubu tel.:0905 222 856
      web: www.jutoke.szm.sk
      Prihlášky: e-mail : jutoke@szm.sk.
      Zdravotný stav: Za zdravotný stav zodpovedá každý účastník sám, resp.
      zákonný zástupca u maloletých.
     
      KATEGÓRIE: ROČNÍK ŠTART TRAŤ
      Dievčatá, chlapci: 1996 a mladší 10:00 hod 500m
      Mladšie žiactvo,
      dievčatá, chlapci: 1995-94 10:15 hod. 2,4 km
      Staršie žiactvo,
      dievčatá, chlapci: 1993-92 10:30 hod. 2,4 km
      Dorastenky: 1991-89 10:45 hod. 2,4 km
      Dorastenci: 1991-89 10:45 hod. 4,8 km
      Ženy: 1988 a staršie: 11:00 hod. 4,8 km
      Ženy: 1972 a staršie: 11:00 hod. 4,8 km
      Muži: 1988 a starší: 11:00 hod. 12,0 km
      Muži 1967-1957 11:00 hod. 7,2 km
      Muži: 1956 a strší 11:00 hod. 4,8 km
      Štartovné: žiactvo a dorast 25.- Sk, dospelí 50.- Sk
      Trať a povrch: lesný okruh 2,4 km, hlinený podklad
      Ceny: prví traja v každej kategórii obdržia vecné ceny
      Občerstvenie: žiactvo, dorast – horalka, čaj, dospelí – párky, čaj
     
      Organizačný štáb: predseda OV: Anton Onder
      riaditeľ pretekov: Milan Kulla
      hlavný rozhodca: RNDr. Ján Smutný
      veliteľ tratí: Gabriel Nepko
      lekár pretekov: MUDr. Ladislav Valansky
     
      Košice,12.1.2007 Juraj Tóth
     

Pollák Jozef (TKE6001)