02.03.2016
Organizátori 2016, malé preteky

     Na členskej schôdzi bolo dohodnuté, že každý člen klubu, ktorý sa zúčastňuje pretekov sa bude podieľať aj na organizácii aspoň 2 pretekov regionálneho významu, príp. školských pretekov. Okrem rozdelenia úloh pri organizácii je takáto aktivita potrebná aj pre potvrdenie praktickej činnosti rozhodcu SZOŠ. Ako prax sa uznáva činnosť riaditeľa pretekov, hl.rozhodcu, staviteľa tratí, vedúceho štartu a vedúceho cieľa. Bolo by vhodné, aby všetci, ktorí majú rozhodcovskú triedu (zoznam rozhodcov http://www.orienteering.sk/page/komisia-rozhodcov červení potrebujú nutne činnosť) sa aj z dôvodu praktickej činnosti hlásili na organizáciu jednotlivých pretekov na adresu jozefpoll@gmail.com
      Zoznam pretekov a doteraz prihlásených na organizáciu Organizatori2016_male_preteky.xlsx

    

Pollák Jozef (TKE6001)